Infància

«Els programes d’educació sexual haurien d’iniciar-se prompte, des d’Educació Infantil, ja que la sexualitat és inherent a l’ésser humà i el seu adequat tractament des del principi prevé i garantix unes relacions posteriors saludables i felices” 

Rosa Sanchis

Els nostres tallers estan adaptats a cada etapa madurativa de la infantesa, els objectius dels tallers es veuen modificats segons els cicles d’Infantil i Primària.


La formació té com a objectiu principal promoure que la població infantil tinga un primer contacte amb la sexualitat de manera positiva, saludable i lliure de riscos. 

A més, se’n deriven altres objectius específics, atesos els continguts que es treballaran.

Aquests objectius són:

  • Definir el concepte de sexualitat perquè s’integre com a part del desenvolupament personal humà i fomentar així una vivència positiva i saludable d’aquesta des d’una edat primerenca.
  • Inferir respecte cap a totes les formes saludables d’expressió de la sexualitat.
  • Situar el respecte com a base per a gaudir de la sexualitat: respecte als desitjos propis i aliens, respecte a la diversitat i a la diferència.
  • Analitzar el desenvolupament de les actituds i normes socials en relació amb la sexualitat i els rols de gènere, definint la capacitat d’anàlisi crític.
  • Descriure models de relació saludables: el bon tracte, el benestar i la llibertat d’elecció. 
  • Observar l’autonomia d’accés a la informació i recursos relacionats amb la salut sexual. 
  • Aplicar la reflexió crítica sobre les fonts d’informació sobre sexualitat i les noves tecnologies (xarxes socials, missatgeria instantània) a l’hora de relacionar-se amb altres persones.